Úvod » Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


Ešte pred uplatnením reklamácie odporúčame konzultovať problém s nami telefonicky, alebo e-mailom: info@numa.sk

 Môžete si vybrať jednu z týchto možností:

- Doniesť výrobok osobne do sídla spoločnosti NUMA s.r.o.

- Ak je pre Vás sídlo spoločnosti NUMA s.r.o. priďaleko môžete tovar zaslať  poštou alebo kuriérom. Ak sa jedná o vadu nového výrobku a tovar nemáte dlhšie ako 3 dni, náklady na dopravu hradí spoločnosť NUMA s.r.o. . Po tomto termíne je doprava na Vaše náklady.

Pre reklamáciu nemusíte uschovávať pôvodný obal, ani doklad o kúpe. Obal od každého výrobku uschovávame u nás, takže aj keď nám výrobok po roku pošlete bez pôvodného obalu, my výrobok vieme zaslať výrobcovi v pôvodnom obale. V našej databáze je každý predaj evidovaný aj s dátumov odovzania zákazníkovi, takže nemusíte dokladovať kedy ste daný výrobok u nás zakúpili.

Reklamačný poriadok  sa riadi zákonom 250/2007 Z.z. a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi.


1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom . Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.
2. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci. Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.
3. Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy NUMA s.r.o. Pri poslaní reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.
4. V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 21 dní, ale najneskôr do 31 dní od prijatia reklamácie. V závislosti od charakteru tovaru je v niektorých prípadoch tovar opravený alebo vymenený ihneď.
5. Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný zaslať:
- reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom
- kópiu daňového dokladu o zakúpení
- popis poruchy alebo chyby tovaru.
6. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť náklady spojené s testovaním a manipuláciou.
7. Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri prevzatí od zásielkovej služby ReMax alebo iného dopravcu. Reklamácia sa tak riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru. Pri prevzatí balíka od prepravcu je zákazník povinný ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.

  • manu2