Úvod » Články » Test ProfiClear Premium

Test ProfiClear Premium

Renomovaný nemecký časopis MIDORI, ktorý je venovaný priaznivcom KOI kaprov, mapuje jazierkovú techniku a záhradné jazierka uskutočnil rozsiahly test novinky spoločnosti OASE GmbH filtračného systému ProfiClear Premium

Nedávno vstúpil na celosvetový trh filtračných technológií nováčik. Ide o nové prevedenie modulárneho filtračného systému nemeckého výrobcu OASE GmbH. Nový rad filtrov ProfiClear Premium sa kompletne spolieha na uznávané a etablované technológie v oblasti filtrácie jazierok. Biologický stupeň filtrácie ktorý obsahuje „moving bed“ médium exkluzívne doplňuje bubnový filter, ktorý funguje ako mechanický predfilter. Je tak garantovaná požiadavka nadšencov KOI na ultra čistú vodu.


text a fotografie Paul Bless
časopis MIDORI 12/2011
preklad NUMA s.r.o.

mnohých oblastiach je už roky samozrejmosťou že spotrebitelia zháňajú informácie o produktoch prostredníctvom nezávislých testov na Internete a v printových médiách aby tak získali znalosti nad rámec informácií poskytovaných výrobcami. Tak prečo nie rovnako aj v súvislosti s KOI a záhradnými jazierkami? To bola základná myšlienka a výsledok je že teraz a rovnako aj v budúcnosti bude táto oblasť produktov náležite testovaná a výsledky budú publikované. Konkrétne v oblasti filtračných technológií je možnosť priameho porovnania rôznych konceptov chabá. Vizuálny rozdiel medzi bubnovým filtrom a súčasným filtrom so statickým sitom je jasný, no aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch systémov v priamom porovnaní? Výzvou preto bolo vytvoriť možnosť klasifikovať rôzne systémy na základe stanovených parametrov. Čo to znamenalo presne sa dočítate nižšie.

Funkcie filtra ProfiClear Premium v gravitačnom zapojení
Voda ktorá má byť očistená dorazí do bubnového predfiltra cez tri vstupy. Prietok vody cez štruktúru bubna z vnútra von zachytí pevné častice väčšie ako 60 μm (0.06 mm) a spoľahlivo ich uchová a uloží na site bubna. Čím viac pevných častíc je zachytených, tým viac nepriepustné je sito bubna a tým menej vody ním preteká. Avšak, pretože pripojené čerpadlo v poslednej komore čerpá vodu von z filtračného systému konštantným prietokom, hladina vody v tejto čistiacej  oblasti  ktorá už prešla čistením postupne klesá. Keď je vodná hladina, ktorej pozíciu sleduje prietokový spínač, pod stanoveným rozmedzím elektronika automaticky spustí proces preplachovania. Pri tomto čistiacom procese čistiace trysky oplachujú rotujúce sito bubna čistou vodou pod tlakom približne 5,5 baru. Čistiaca voda je vedená spolu s nánosmi nečistôt do odpadového kanála cez odkaľovací otvor. Očistené sitá bubna opäť umožnia väčší prietok vody z priestoru znečistenej vody do priestoru s prečistenou vodou kde tak opäť stúpne hladina vody na „normálnu úroveň“ a elektronika vypne proces preplachovania. Čistiaci cyklus začne opäť keď prietokový spínač zaznamená zníženú hladinu vody. Tento preplachovací cyklus však neprerušuje prebiehajúce kontinuálne čistenie vody vo filtračnom systéme.
Jazierková voda ktorá bola mechanicky prečistená v bubnovom filtre potom prejde do biologickej komory ďalšieho filtra ktorá je naplnená malými plastovými elementami, na ktorých sa usadia baktérie ktoré rozkladajú znečisťujúce látky. Tieto plastové elementy s usídlenými baktériami sa nepretržite pohybujú v prietoku vody (princíp moving bed) a zabezpečujú biologické čistenie jazierkovej vody v prvom rade zamerané na zlúčeniny dusíka ako čpavok a nitrity. Pretože celý biologický proces je subjektom veľkého počtu ovplyvňujúcich faktorov a ani kvalita ani kvantita nemôže byť zmysluplne zhodnotená jednoduchým testom tento nebude ďalej braný do úvahy.

Prevádzkové zapojenie filtra v jazierku
Pokiaľ ide o zapojenie filtračného systému ProfiClear Premium pravdou je že stanovil úplne nové štandardy. Celkové prepojenie jednotlivých modulov, vrátane zapojenia potrubia zaberie približne 45 minút. Všetky časti potrebné na zapojenie a montáž sú priložené v balení. Len samotné potrubie si musíte dokúpiť v závislosti od individuálnej situácie pri montáži a umiestnenia filtrácie. Usporiadanie troch vstupných pripojení DN110 na bubnovom filtre je ideálne na prepojenie potrubia medzi jazierkom a filtrom, pretože je tak možné pracovať s jednoducho spájateľnými a lacnými odpadovými trubkami. Výstup z čerpadla v poslednom individuálnom module je navrhnutý v súlade s DIN110 takže potrubie možno rovnako ľahko zapojiť s minimálnymi stratami prietoku vody do jazierka. Navyše sú tu dve malé pripojenia s adaptérom na externú hadicu kde môže užívateľ pripojiť separátne čerpadlo. Odvod vody z čistiaceho procesu je rovnako DIN 110. Práca na zapojení čistiaceho čerpadla Ebara úplne odpadá, pretože je zapojené z výroby spolu s čistiacimi tryskami. Toto zmieňujeme preto, lebo u iných výrobcou toto nie je častou samozrejmosťou a je to často príčinou ďalších komplikovaných zapojení a dodatočných nákladov. Všetky filtre sú vyrobené zo spevnených vlákien Duroplast – špičkový materiál používaný pre nádrže na vodu.  Všetky inštalované kovové časti ako aj bubon sú vyrobené z nerezovej ocele.
Našťastie nie je veľa čo povedať o elektric-kom zapojení. Tri prepojenia medzi bubnovým filtrom a kontrolnou jednotkou sú vodotesné a zabezpečené proti zapojeniu s opačnou polaritou. Tu výrobca odviedol ukážkovú prácu a nenechal nič na náhode. Priestor pre chyby tu nie je – je to veľký plusový bod starostlivosti o bezpečnosť. Pripojíte do siete a spustíte.
Čerpadlá rovnako ako nové UV-lampy Bitron Gravity 55 W sú umiestnené v individuálnom module na konci filtračného systému, ktorý ponúka ideálne podmienky zapojenia týchto komponentov. OASE poskytla tento filter aj kompletne zapojený, takže nové UV lampy mohli byť rovnako zahrnuté do merania strát prietoku.

Nastavenia testu
Bubnový filter bol pripojený na nádrž s vodou objemu 1.000 litrov cez tri potrubia priemeru 110mm, každé približne meter dlhé Dve čerpadlá Aquamax Gravity Eco 20.000, každé s reálnym prietokom18 m³/h slúžia na prepravu prefiltrovanej vody z poslednej komory späť do nádrže s vodou. Preto boli spojené s poslednou komorou cez 45° T-kus DN 110. Volumetrický prietok bol meraný ako obvykle ultrazvukovým prietokomerom Portaflow C od Fuji Electric.

Test maximálneho prietoku
Najskôr sme sa venovali svojej úlohe určiť maximálny možný prietok s pitnou vodou. Čistá voda bola použitá pretože hlavný cieľ bolo dosiahnuť základný výsledok pre porovnanie a zároveň zaistiť kompatibilitu medzi predchádzajúcim testom filtrov a testami ktoré budú nasledovať. Umelo vyrobená „jazierková voda“ so svojím zložením pokrýva varianty kvality rôznych jazierkových vôd a v rovnakom čase môže byť obnovená s rovnakým zložením keďže sa zdá byť relatívne čistá pre účely mechanického testu. Čiastočky ktoré obsahuje jazierková voda sú prechodom cez vysoko kvalitnú mechanickú filtráciu odfiltrované tak, že voda je následne považovaná za vodovodnú. Navyše rôzni výrobcovia špecifikujú maximálny stupeň znečistenia vody (TSS) vlastnými zisteniami. Na základe týchto úvah sa zdá podstatne ľahšie definovať najnižší bežný menovateľ ako vodovodnú vodu.
Výrobca udáva hodnotu maximálneho prietoku testovaného filtračného systému 25 m³/h. Prvé meranie bolo uskutočnené s dvomi predinštalovanými čerpadlami Aquamax, dvomi UV-lampami bez biologického média a volumetrický prietok dosiahol 28,5 m³/h. Našťastie sa celé zapojenie ukázalo úplne nedotknuté týmto prietokom. Rozdiel vodnej hladiny medzi prvou a poslednou komorou bol iba 4,5 cm a časový interval prečisťovania sita >15 min tiež preukázal že aktuálny maximálny prietok zdá sa, musí byť preukázateľne nad údajmi výrobcu 25 m³/h, ktorý ho pesimisticky odhadol. Následný test s biologickými náplňami nezmenil nič na výsledkoch prietoku. Len rozdiel vodnej hladiny narástol na 5 cm. Keďže sme už boli schopní potvrdiť údaje výrobcu o maximálnom prietoku, oficiálna časť tejto verifikácie bola ukončená.
Pretože zvedavosť vyhrala, tento a pokraču-úce testovanie zistili skutočný maximálny prietok filtrom. Preto sme miesto pôvodných čerpadiel Aquamax nainštalovali stacionárne čerpadlo Linn 01. Pretože toto čerpadlo má kapacitu 65 m³/h, pripojili sme ho na frekvenčný menič aby sme mohli plynulo regulovať primeraný prietok. Aby sme to skrátili – maximálny prietok bol dosiahnutý na hodnotu úctyhodných 31 m³/h. Dokonca pre samotný  bubnový  filter  bolo možné dosiahnuť ešte vyššie hodnoty, kvôli veľkému rozdielu hladiny sa to ukázalo ako nepraktické. Informácie výrobcu sú tak bez akýchkoľvek pochýb potvrdené do nitky.

Test filtračnej kapacity
Časť ktorá nám spôsobila najviac starostí. Ako urobiť filtračnú kapacitu filtra porovnateľnú s inými systémami? Úvahy o tom sa uberali rôznymi cestami. Od merania zákalu po odparenie vzorky vody a zváženia zostávajúcich usadenín. Vďaka kontaktom s blízkou mestskou čističkou odpadových vôd a rozsiahlou diskusiou so zamestnancami laboratória bolo riešenie vlastne dosť jednoduché. Napokon sme sa zamerali na pevné čiastočky vo vode. Tie tvoria masu tak môže byť zvážená. Preto však potrebujeme extrémne presnú váhu so štyrmi desatinnými miestami v gramoch. Príležitosťou sa stala laboratórna váha v spomínanom laboratóriu čističky. Potom budeme tiež schopný určiť čiastočky obsiahnuté v určitom množstve vody.
Vzniká však otázka ktoré čiastočky by mali byť odfiltrované aby určili filtračnú kapacitu. Akékoľvek umelo vyprodukované znečistenie, napríklad rašelinou, je však nejako vzdialené zo skutočnej praxe. Napriek všetkému vyššie uvedenému by mal byť test prevedený viac než len teoretickými labora-tórnymi hodnotami, ktoré môžu byť v podstate správne porovnané, avšak nemôžu správne vyjadriť žiaden vzťah k realite jazierka. Tak sme sa rozhodli že zvážime len znečistenia    ktoré   sa   vyskytujú   v   dennodennej prevádzke jazierka. Ale kde to znečistenie vziať? Nakoniec riešenie tejto skladačky bolo jednoduché a dômyselné. Použili sme bubnový filter ktorý filtroval 60 m³ jazierko s pieskovým dnom a jednoducho sme 24 hodín zbierali preplachovanú vodu než odtiekla do kanála. Obsahovala všetko čo mohlo byť odstránené z jazierka. Zablúdené časti zelených vláknitých rias, zvyšky krmiva listy, výkaly rýb a mnoho ďalšieho. V skutočnosti to skutočne nemohlo byť bližšie skutočnej realite. Ako prídavok boli čiastočky v odpadovej vode z bubnového filtra oveľa jemnejšie ako pôvodne v jazierku, pretože už boli mechanicky rozomleté preplachovaním sita. Popritom sa zloženie v jazierkach líši len bezvýznamne takže je zabezpečená dostatočná opakovateľnosť tohto odpadu pre nasledovné testy.

Tak sme boli schopní testovať. Postup bol teraz dosť jednoduchý. Najskôr vziať z čerstvej vody v nádrži päť neznečistených 500 ml vzoriek a prefiltrovať ich cez filtračný papier (kávový papierový filter). Tieto vzorky utvorili referenčné hodnoty čerstvej vody.

Potom naliať testované znečistenie do nádrže a poriadne premiešať rukou. Vziať ďalších päť 500 ml vzoriek a odfiltrovať. Tieto vzorky utvorili referenčné hodnoty znečistenej vody.

Napokon sme spustili filtračný systém a počkali na interval medzi dvomi prepla-chovacími sekvenciami (trvalo to cca 20 min.)  takže  sme  mohli  predpokladať že len nepatrné množstvo nečistôt by mohlo byť ešte neodfiltrované. Voda v 1000 litrovej nádrži už bola v tom čase prekvapujúco čistá.

Mokré filtračné papiere sme jednotlivo vysušili v mikrovlnnej rúre pri rovnakej teplote aby sme minimalizovali vplyv zvyškov vlhkosti na filtračnom papiery a rovno ich zvážili. Tu sú výsledky hlavných hodnôt zo vzoriek:

Filtračný papier – vzorka čistá voda
Váha: 2,7563 g => TSS = 0 mg/l

Filtračný papier – vzorka znečistená voda
Váha: 2,8178 g => TSS = 123,0 mg/l

Filtračný papier – vzorka ProfiClearPremium
Váha: 2,7787 g => TSS = 44,8 mg/l

(TSS = Total Suspend Solids = celkový obsah usadenín vo vode)

Ako interpretovať horeuvedené výsledky? Vzorka z čerstvej vody je považovaná za neznečistenú a má hodnotu 0 mg/l. Po pridaní znečistenia hodnota vzrástla na 123 mg/l a po prefiltrovaní sa znížila na 44,8 mg/l. Znamená to, že filtračný systém odfiltroval 63,5% pridaných nečistôt.


S vysokou pravdepodobnosťou môžeme predpokladať, že pokračujúci filtračný proces by z vody odfiltroval dokonca aj jemné častice menšie ako 60 μm. Toto však nie je dlhodobý test, výlučným  záujmom je porovnateľnosť výsledkov. Dokonca ak zvážime že absolútny obsah TSS nemá priamy vplyv na výsledok testu (rozhodujúci je rozdiel v percentách), musíme predsa len poznamenať, že štandardy WHO (svetovej zdravotníckej organizácie) majú ako limit pre pitnú vodu hodnotu TSS do 30mg/l Takto sa stáva zreteľné, aký výkonný je filtračný systém od OASE a aký rešpekt si zaslúži.

Zhrnutie
OASE ProfiClear Premium presvedčil bez akýchkoľvek otázok či výnimiek. Ako prídavok, ku mnohým praktickým riešeniam detailov (ako manuálne rotujúci bubon, ľahká výmena filtračných elementov, odlučovanie nečistôt, ľahká obsluha riadiacej elektroniky) ide o vyspelý produkt s veľmi tichou prevádzkou. OASE si evidentne splnila svoju domácu úlohu. Je úplne jasné, že známe nedostatky niekoľkých konkurenčných modelov boli zreteľne pomenované a náležite a konštruktívne vyriešené. Napríklad bubnové filtre majú vo všeobecnosti problém s transportom dlhých nečistôt a dokonca aj s vláknitými riasami do žľabu so znečistením. Často zvyšky rovných rastlín a vláknitých rias ležia na okrajoch žľabu až kým ich ručne neodstránite v rámci údržby. Často sa tiež nečistoty nedostanú do žľabu na odvod odpadu, ale usadzujú sa zvnútra bubna. OASE tento problém vyriešila vhodným technickým spôsobom. Elementy sita majú dopravníky znečistenia, ktoré počas procesu preplachovania spoľahlivo prevezmú zelené vláknité riasy a zvyšky rastlín a presunú ich do žľabu so znečistením.

Jednako však z dôvodu konštrukcie akéhokoľvek bubnového sita zvyšky podlhovastých rastlín nie sú vždy spoľahlivo odvedené do žľabu so znečistením. OASE si toto zrejme uvedomovala a preto vytvorila systém s ktorým si môže užívateľ jednoduchým spôsobom sprístupniť žľab rovnako aj vnútro bubna kedykoľvek zvonku.

Ďalšie fotografie ukazujú ako jednoducho je možné odobrať a znovu vložiť elementy sita. To predpokladá rozhodujúcu úlohu bubna nezávisle sa otáčať a pomáhať tak užívateľovi otáčať bubnom manuálne do akejkoľvek polohy.

Celkovo filter nevykazuje absolútne žiadne slabiny v zvládaní rôznorodých nečistôt ktoré sa môžu v jazierku objaviť. Rovnako záležitosti vláknitých rias spojených s bubnovým filtrom boli vyriešené bezchybne z hľadiska konštrukcie, môžeme prideliť tomuto filtru len najvyššiu známku.

Riadiaca elektronika rovnako stojí za zmienku. Užívateľ nie je nechaný napospas samostatnému nastaveniu „optimálnych“ hodnôt  ale sú už radšej uložené v jednotke. Nemáte šancu zmeniť dennými úspornými časmi alebo zmenou úrovne či času preplachovacieho cyklu. Riadiaca jednotka si to riadi samostatne podľa potreby. Celkovo zahŕňa tri nastaviteľné parametre:

1. Trvanie procesu čistenia (10-30 s)
Týmto parametrom môže užívateľ pridať viac vody v procese čistenia pokiaľ v zapojení je dlhšie odpadové potrubie a zabezpečí sa tak lepší odvod nečistôt.

2. Nastavenie preplachovania (10-60 s)
Toto sa aktivuje po každom dvadsiatom procese čistenia

3. Nastavenie núteného čistenia (0-60 min)
V prípade že monitor hladiny nezopne automatický proces čistenia pred manuálne nastaveným časom núteného čistenia, odpadové potrubie bude pre istotu prečistené ďalšou vodou. (0 znamená deaktivovanie tejto funkcie)

Pre tých čo prevádzkujú záhradné jazierko aj v zime s redukovanou kapacitou čerpadla nemusia toto nastavovať manuálne na filtry ako prevenciu poškodenie zamrznutím. Integrovaný displej s teplotou jazierka je zahrnutý v štandardnom príslušenstve. Displej tiež uchováva chybové správy vo výnimočných situáciách. Užívateľ je tak spätne informovaný o prípadných zlyhaniach činností bubnového filtra.

Bio moduly sú skutočné moving-bed komory a sú adekvátne dimenzované na objem bio-média do 75 litrov (informácia výrobcu). Takže na základe skúseností, dva tieto moduly zvyčajne postačujú pre záhradné jazierka do 50 m³. No nič nebráni tomu pridať viac ako 75 litrov biomédia. Počas testu sa ukázalo, že je tu na to určite dosť priestoru.  Aj keď pohyb jednotlivých individuálnych médií môže byť čiastočne obmedzený, nemalo by to znížiť kapacitu rozkladu odpadových látok.

UV lampa Bitron Gravity 55W bola navrhnutá špeciálne pre filtre rady ProfiClear Premium. Pasuje akurát do komory posledného individuálneho filtra. Robí dojem vysoko-kvalitného prevedenia. V prípade inštalácie dvoch takýchto UV lámp je ich celková kapacita 110W adekvátne dimenzovaná. Nerezové prevedenie je navrhnuté tak, že bez ohľadu na Vašu pozíciu je nemožné pozrieť mimovoľne priamo do žiarivky. Je to veľká výhoda oproti iným ponorným UVC systémom.

OASE uspela pri zhotovení filtra a nepozabudla na žiadnu požiadavku majiteľov koi kaprov.

  • manu2